قله لنین 7134 متر

ارتفاع:7134 متر
سلسله جبال:,پامير
كشور: قرقيزستان
سختي: مشكل، نياز به مهارتهای خاص صعود و مجموعه كاملي از تجهيزات كوهنوردي
بهترين زمان براي صعود :تابستان

قله پوبدا 7435 متر

 

قله پوبدا ( پیروزی ) :

در تحقیقات جغرافیایی 1943 کشف شد . اما تا سال 1956 صعود موفقی بر روی آن انجام نشد و اکثر تلاش های انجام شده تا آن زمان پایان غم انگیزی داشت .